Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE MOVIMENTS MIGRATORIS

Codi: 02 02 01 PAAE: 2016 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Explotació de l'arxiu estadístic de migracions, corresponents a les altes i les baixes per canvis de residència registrades als padrons municipals, amb data de variació de l'any de referència. Es proporcionen els resultats dels fluxos migratoris segons origen i destinació (Catalunya, resta d'Espanya i estranger).

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Fluxos de població

Nom: ESTADÍSTICA DE VARIACIONS RESIDENCIALS

Finalitat: Obtenir l'estadística dels fluxos migratoris dels moviments interns de Catalunya i els corresponents a la resta de l'Estat i a l'estranger.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Origen de la informació:

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document estadístic

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: origen, destinació, sexe, edat, lloc de naixement, nacionalitat

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: Setembre del 2016

Cost directe estimat: 18.800 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2016/020201

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Tabulacions del nombre i les característiques demogràfiques bàsiques dels moviments migratoris, tant immigració com emigració, interna i externa, que han tingut lloc a Catalunya.

Referència temporal de les dades: 2015

Desagregació territorial: Catalunya, àmbits del Pla territorial, provincial, comarcal i municipal

Resultats publicats:

Moviments migratoris

Observacions:

S'incorporen gràfics i mapes a la Base de dades multitemàtica.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2016