Saltar al contingut principal

SÈRIES HISTÒRIQUES DE LA DEMOGRAFIA CATALANA

Codi: 04 01 01 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Obtenció de les sèries estadístiques demogràfiques de les modificacions i alteracions municipals des de 1842 a partir de la sistematització de les dades dels censos i padrons de població amb especial atenció a la informació metodològica i al nivell territorial.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Síntesi demogràfica

Nom: SÈRIES HISTÒRIQUES DE LA DEMOGRAFIA CATALANA

Finalitat: Obtenció de les sèries estadístiques sobre l'evolució històrica de la població i els habitatges catalans.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Centre d'Estudis Demogràfics

Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: efectius de població segons sexe i grups d'edat

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: diversos

Referència temporal dels resultats: Anys diversos

Disponibilitat dels resultats sintètics: Actualització contínua

Cost directe estimat: 53.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/040101

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme parcialment.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

S'ha ampliat la informació disponible amb les dades censals de la població femenina segons el nombre de fills tinguts, corresponents als censos de població des del 1920 al 1970 i la informació de les estructures familiars del Cens del 1970. Aquesta informació es presenta per al total de Catalunya i per a les quatre províncies. Les dades obtingudes són el resultat dels treballs de recerca elaborats mitjançant diversos convenis de col·laboració entre el Centre d'Estudis Demogràfics de la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Idescat.

Referència temporal de les dades: diversos anys

Desagregació territorial: Catalunya i províncies

Resultats publicats:

Sèries històriques de demografia catalana (Internet)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2012