Saltar al contingut principal

SISTEMA INTEGRAT DE DADES DEMOGRÀFIQUES

Codi: 04 03 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: nova

Ressenya: Vinculació del Registre estadístic de població amb els fitxers de naixements, defuncions, Cens de població i habitatges 2001 i Cens de població i habitatges 2011.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Síntesi demogràfica

Nom: SISTEMA INTEGRAT DE DADES DEMOGRÀFIQUES

Finalitat: Obtenció d'un sistema permanent d'informació longitudinal sobre les persones, les llars i els habitatges de Catalunya.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: sexe, data de naixement, lloc de residència, lloc de naixement, nacionalitat i variables censals i del moviment natural

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: —

Nivell de desagregació territorial: inframunicipal

Referència temporal dels resultats: —

Disponibilitat dels resultats sintètics: —

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/040301

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

S'ha treballat en sistemes de fusió del Registre estadístic de població amb diferents registres de persones per tal d'avançar en el sistema integrat de dades demogràfiques.

Referència temporal de les dades: 2015

Desagregació territorial: registre individualitzat per persona

Observacions:

Les dades del Sistema integrat de dades demogràfiques no es publiquen.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.