Saltar al contingut principal

DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL DE LA RENDA FAMILIAR A BARCELONA

Codi: 05 02 03 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: en desenvolupament

Ressenya: Elaboració d'un indicador per conèixer el nivell i l'estructura de la renda per als districtes i unitats territorials menors dins de Barcelona. Estimació de la renda mitjana o capacitat econòmica dels residents.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Cohesió social

Nom: ESTADÍSTICA DE LA DISTRIBUCIÓ PERSONAL DE LA RENDA

Finalitat: Coneixement del nivell i la distribució personal de la renda de les llars de Catalunya, i també del dimensionament i les característiques de la població en risc de pobresa.

Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: Renda familiar disponible per càpita a Barcelona: evolució, dispersió, distribució i concentració.

Organismes difusors: Ajuntament de Barcelona

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: inframunicipal

Referència temporal dels resultats: 2010

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2011

Cost directe estimat: 12.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/050203

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Estimació de la renda mitjana familiar disponible per càpita. Els resultats es presenten sistemàticament indexats i per càpita, perquè, més que de disposar d'uns valors absoluts que mesurin la renda mitjana de les persones o les famílies, es tracta de conèixer territorialment aquesta capacitat econòmica i la posició relativa de cada unitat geogràfica en relació amb la resta de zones i amb la mitjana de la ciutat.

Referència temporal de les dades: 2010

Desagregació territorial: districtes, barris

Resultats publicats:

Distribució territorial de la renda familiar (Internet)

Observacions:

El web del Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona es visualitza exclusivament amb el navegador Internet Explorer.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.