Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE L'ESTALVI I EL PATRIMONI DE LES FAMÍLIES

Codi: 05 04 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: nova

Ressenya: Realitzar una explotació de les dades corresponents a Catalunya de l'Enquesta financera a les famílies que realitza periòdicament el Banc d'Espanya. Elaborar un document que estableixi quins són els requeriments metodològics que ha de complir el procediment d'explotació per tal de garantir la fiabilitat dels resultats per a Catalunya.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Cohesió social

Nom: ESTADÍSTICA DE L'ESTALVI I EL PATRIMONI DE LES FAMÍLIES

Finalitat: Coneixement del nivell i la distribució del patrimoni, dels actius financers i de l'estalvi de les llars catalanes.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: llars

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta presencial

Periodicitat: triennal

Variables principals a investigar: renda, patrimoni i deutes

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2008

Disponibilitat dels resultats sintètics: Novembre del 2015

Cost directe estimat: 12.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/050401

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística no s'ha dut a terme.

Observacions:

L'actuació estadística no s'ha pogut dur a terme en no poder disposar de la informació primària.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.