Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE PERSONES AMB DISCAPACITAT

Codi: 05 07 02 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Explotació estadística de la informació de caràcter administratiu continguda a la base de dades de persones amb discapacitat, que es nodreix de les actuacions registrades per part dels serveis de valoració i orientació de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Cohesió social

Nom: ESTADÍSTICA DE SERVEIS SOCIALS D'ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT

Finalitat: Explotació estadística a partir de dades administratives del Departament d'Acció Social i Ciutadania sobre els diferents serveis i recursos socials que es destinen a les persones amb discapacitat i sobre la població amb un grau de discapacitat a partir del 33%.

Organismes responsables: Departament de Benestar Social i Família

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: persona física, administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu, transcripció de document estadístic

Periodicitat: semestral

Variables principals a investigar: nombre, tipologia i grau de la discapacitat, sexe, edat, barem de dificultat de mobilitat i de necessitat de tercera persona, distribució territorial.

Organismes difusors: Departament de Benestar Social i Família

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal, altres àmbits

Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 6 mesos

Cost directe estimat: 20.700 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/050702

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Resultats de l'explotació estadística de la base de dades de persones amb discapacitat segons les variables tipologia de la discapacitat, grau de la discapacitat, edat, sexe, barem de necessitat de tercera persona i barem de mobilitat.

Referència temporal de les dades: 2012

Desagregació territorial: comarques i municipis de més de 20.000 habitants

Resultats publicats:

Estadística de persones amb discapacitat (Internet)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.