Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DEL VOLUNTARIAT

Codi: 05 12 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: nova

Ressenya: Renovació del Cens d'entitats de voluntariat incorporant variables que permetin l'obtenció d'estadístiques sobre l'evolució i el perfil de les persones que desenvolupen activitats de voluntariat a Catalunya en les organitzacions no lucratives i sobre les característiques principals de les entitats de voluntariat inscrites en el Cens.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Cohesió social

Nom: ESTADÍSTICA DEL VOLUNTARIAT

Finalitat: Obtenció d'estadístiques bàsiques sobre l'evolució i el perfil de les persones que desenvolupen activitats de voluntariat a Catalunya en les organitzacions no lucratives, i també les característiques principals de les entitats de voluntariat que actuen a Catalunya.

Organismes responsables: Departament de Benestar Social i Família

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: altres

Variables principals a investigar: en relació amb les entitats: forma jurídica, comarca, àmbit d'actuació; en relació amb les persones que desenvolupen activitats de voluntariat en el si de les entitats inscrites: nombre de persones voluntàries, sexe, edat.

Organismes difusors: Departament de Benestar Social i Família

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2016

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/051201

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme parcialment.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

S'han explotat les dades del Cens d'entitats del voluntariat en relació amb les entitats inscrites: forma jurídica, comarca, àmbit d'actuació.

Referència temporal de les dades: 2015

Desagregació territorial: comarcal

Observacions:

No s'ha dut a terme l'actualització de les dades del Cens atès que la Llei 25/2015 del voluntariat i de foment de l'associacionisme, vigent des del mes d'agost del 2015, crea el Registre de l'Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya (que vindrà a substituir l'antic Cens d'entitats del voluntariat) del qual s'està elaborant el reglament. Per això, no es disposa de la totalitat de les dades en relació amb les persones que desenvolupen activitats de voluntariat en el sí de les entitats inscrites. Es preveu la publicació al 3r trimestre del 2016 al web www.voluntariat.org

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.