Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE L'OFERTA I EL PREU DE L'HABITATGE DE NOVA CONSTRUCCIÓ

Codi: 06 04 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Enquesta anual duta a terme sobre totes les promocions d'habitatge nou en oferta en un panel seleccionat de municipis de Catalunya.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Habitatge

Nom: ESTADÍSTICA DEL MERCAT IMMOBILIARI

Finalitat: Obtenció de les estadístiques bàsiques sobre el mercat immobiliari de nova construcció, de segona mà i de lloguer, incloent-hi l'oferta i el preu dels diferents mercats d'habitatge i la dinàmica d'aquests mercats.

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta presencial, enquesta telefònica

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre d'habitatges en oferta, preu de venda, superfície útil i construïda, tipus de promoció, característiques dels habitatges (nombre de banys, nombre d'habitacions...), tipus de finançament, ritme de vendes

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: Febrer del 2015

Cost directe estimat: 50.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/060401

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Els resultats proporcionen dades sobre el nombre de compravendes d'habitatge registrades, i el preu de venda de l'habitatge nou.

Referència temporal de les dades: trimestres del 2015

Desagregació territorial: municipal (municipis de 5.000 habitants o més), comarcal, àmbits territorials, demarcacions territorials i Catalunya, i Barcelona per districtes i barris.

Resultats publicats:

Mercat d'habitatges de nova construcció

Informe sobre el sector de l'habitatge a Catalunya 2015 (capítol 3)

La informació dels resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Informe sobre el sector de l'habitatge a Catalunya 2015 (PDF)

Observacions:

Durant l'any 2015 hi ha hagut un canvi en la metodologia d'aquesta actuació estadística, i per tant un canvi en la sèrie. Fins l'any 2014 la metodologia utilitzada en la recollida d'informació es basava en enquestes a les promocions que estaven en oferta en el mercat, i la informació facilitada estava referida als habitatges en oferta. A partir de 2015 l'estadística es basa en l'explotació estadística de les operacions de compravenda inscrites en els registres de la propietat. L'estadística resultant és el nombre de compravendes formalitzades i registrades, i el preu de venda registrat.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.