Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DEL SEGUIMENT DE LA CONJUNTURA IMMOBILIÀRIA

Codi: 06 04 03 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Enquesta semestral als agents de la propietat immobiliària de Catalunya sobre la conjuntura i l'evolució del mercat de l'habitatge, especialment de segona mà, a partir de les operacions efectuades l'últim semestre i les que s'estima que faran. Ens permet conèixer l'evolució i les perspectives del mercat de l'habitatge.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Habitatge

Nom: ESTADÍSTICA DEL MERCAT IMMOBILIARI

Finalitat: Obtenció de les estadístiques bàsiques sobre el mercat immobiliari de nova construcció, de segona mà i de lloguer, incloent-hi l'oferta i el preu dels diferents mercats d'habitatge i la dinàmica d'aquests mercats.

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia

Informant inicial: altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta per correu

Periodicitat: semestral

Variables principals a investigar: volum de demanda segons tipologia d'habitatges, superfície i preu; termini mitjà per a la realització d'una venda; variacions en els preus

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: altres àmbits

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 6 mesos

Cost directe estimat: 30.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/060403

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Aquesta estadística proporciona informació sobre la conjuntura del mercat residencial a partir del volum d'operacions realitzades, segmentada segons tipus de productes, segons preus i segons superfícies, i del comportament recent i previsible dels preus en el mercat de l'habitatge, bàsicament de segona mà.

Referència temporal de les dades: 2011

Desagregació territorial: altres àmbits de Catalunya

Resultats publicats:

Mercat immobiliari a Catalunya (Internet)

Informe sobre el sector de l'habitatge a Catalunya (Internet)

Observacions:

Hi ha dos tipus de documents en relació amb l'informe sobre el sector de l'habitatge a Catalunya: un de caràcter mensual actualitzat a febrer del 2012 i un informe de caràcter anual amb dades referides a l'any 2010.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.