Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE MOBILITZACIÓ DEL PARC DESOCUPAT

Codi: 06 04 06 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: en desenvolupament

Ressenya: Explotació dels registres administratius dels habitatges llogats a través de la Xarxa de Mediació de Lloguer Social, tant pel programa de cessió com pel programa de mediació.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Habitatge

Nom: ESTADÍSTICA DEL MERCAT IMMOBILIARI

Finalitat: Obtenció de les estadístiques bàsiques sobre el mercat immobiliari de nova construcció, de segona mà i de lloguer, incloent-hi l'oferta i el preu dels diferents mercats d'habitatge i la dinàmica d'aquests mercats.

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: consells comarcals, ajuntaments

Origen de la informació:

  • Dades d'origen administratiu
    • Fitxer de dades extret de l'aplicació de gestió dels habitatges que lloguen les borses d'habitatge de lloguer social

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre d'habitatges llogats a través de les borses de mediació, a preus per sota del mercat lliure

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: Abril del 2015

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/060406

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Aquesta estadística proporciona informació sobre els habitatges llogats a través de la Xarxa de Mediació de Lloguer Social, tant pel programa de cessió com pel programa de mediació.

Referència temporal de les dades: 2015

Desagregació territorial: municipal, comarcal, àmbits territorials, demarcacions territorials i Catalunya.

Resultats publicats:

Habitatges de lloguer amb mediació social

Informe sobre el sector de l'habitatge a Catalunya 2015 (capítol 4)

La informació dels resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Informe sobre el sector de l'habitatge a Catalunya 2015 (PDF)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.