Saltar al contingut principal

ENQUESTA DE SEGURETAT PÚBLICA

Codi: 07 01 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Realització d'una enquesta dirigida a una mostra de la població de Catalunya de 16 anys i més per tal de mesurar les experiències de victimització, els sentiments d'inseguretat, les opinions i els valors dels ciutadans en matèria de seguretat i policia.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Justícia, seguretat i eleccions

Nom: ESTADÍSTICA DE SEGURETAT PÚBLICA

Finalitat: Disposar d'informació sobre els fenòmens i els fets delictius coneguts, i mesurar les experiències de victimització, els sentiments d'inseguretat i la percepció dels ciutadans en matèria de seguretat i policia.

Organismes responsables: Departament d'Interior

Organismes col·laboradors: Ajuntament de Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelona, Institut d'Estadística de Catalunya

Origen de la informació:

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta telefònica

Periodicitat: biennal

Variables principals a investigar: índexs globals i sectorials de victimització, índex de denúncia, principals preocupacions ciutadanes en matèria de seguretat, nivells de seguretat per àmbits territorials

Organismes difusors: Departament d'Interior

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: altres àmbits

Referència temporal dels resultats: 2014-2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2015

Cost directe estimat: 150.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/070101

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme parcialment.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

L'Enquesta de Seguretat Pública de Catalunya 2015 analitza els índexs globals i sectorials de victimització, l'índex de denúncia, les principals preocupacions ciutadanes en matèria d'inseguretat i els nivells de seguretat per àmbits territorials.

Referència temporal de les dades: 2014-2015

Desagregació territorial: Catalunya. Algunes variables desagregades per àmbits territorials (regions policials)

Resultats publicats:

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Enquesta de seguretat pública de Catalunya, edició 2015 (PDF)

Observacions:

La Síntesi de resultats de l'Enquesta de Seguretat Pública 2015 estarà disponible al llarg del tercer trimestre de 2016 al web del Departament d'Interior:

http://interior.gencat.cat/ca/el_departament/publicacions/seguretat/estudis_i_enquestes/enquesta_de_seguretat_publica_de_catalunya/

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.