Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE SEGURETAT CIUTADANA

Codi: 07 01 02 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Obtenció de les estadístiques sobre recursos i actuacions de la Policia de la Generalitat- Mossos d'Esquadra i policies locals de Catalunya, per tal de disposar d'informació sobre els fenòmens i els fets delictius coneguts i localitzats.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Justícia, seguretat i eleccions

Nom: ESTADÍSTICA DE SEGURETAT PÚBLICA

Finalitat: Disposar d'informació sobre els fenòmens i els fets delictius coneguts, i mesurar les experiències de victimització, els sentiments d'inseguretat i la percepció dels ciutadans en matèria de seguretat i policia.

Organismes responsables: Departament d'Interior

Organismes col·laboradors: policies locals de Catalunya

Origen de la informació:

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: incidents i fets delictius coneguts i localitzats, motius de detenció, detencions i detinguts per infraccions penals o administratives, nombre i localització de comissaries, nombre i localització de vehicles, mitjans humans

Organismes difusors: Departament d'Interior

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre del 2016

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/070102

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Fets delictius coneguts (delictes i faltes penals), detencions per tipologia d'infracció, actuacions de la policia de la Generalitat - Mossos d'esquadra, nombre de comissaries, i de vehicles, i dotacions policials.

Referència temporal de les dades: 2015

Desagregació territorial: Catalunya. Algunes variables desagregades per àmbits territorials (regions policials)

Resultats publicats:

Evolució dels fets penals coneguts per la Policia de Catalunya. Període 2014-2015 (PDF)

Informe 2016 sobre la seguretat a Catalunya

Memòria del Departament d'Interior 2015

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Evolució dels fets penals coneguts per la Policia de Catalunya. Període 2014-2015 (PDF)

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Memòria del Departament d'Interior 2015 (PDF)

Observacions:

Es podran consultar dades més contextualitzades a l'Informe 2016 sobre la seguretat a Catalunya i a la Memòria del Departament d'Interior 2015, que estaran disponibles al llarg del tercer trimestre de 2016 al web del Departament d'Interior.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.