Saltar al contingut principal

ENQUESTA DE VICTIMITZACIÓ DE BARCELONA

Codi: 07 01 04 PAAE: 2016 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Realització d'una enquesta per tal de mesurar les experiències de victimització, els sentiments d'inseguretat, les opinions i els valors dels ciutadans en matèria de seguretat pública.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Justícia, seguretat i eleccions

Nom: ESTADÍSTICA DE SEGURETAT PÚBLICA

Finalitat: Disposar d'informació sobre els fenòmens i els fets delictius coneguts, i mesurar les experiències de victimització, els sentiments d'inseguretat i la percepció dels ciutadans en matèria de seguretat i policia.

Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta multicanal

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: índexs globals i sectorials de victimització, índex de denúncia, principals preocupacions ciutadanes en matèria de seguretat, nivells de seguretat per àmbits territorials

Organismes difusors: Ajuntament de Barcelona

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal, Àrea Metropolitana de Barcelona

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2016

Cost directe estimat: 70.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2016/070104

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Taules estadístiques d'índexs globals i sectorials de victimització, d'índex de denúncia, principals preocupacions ciutadanes en matèria de seguretat, de nivells de seguretat per àmbits territorials.

Referència temporal de les dades: 2015

Desagregació territorial: Àrea Metropolitana de Barcelona, municipal i districtes

Resultats publicats:

Enquesta de victimització: presentació de resultats 2015

Anuari estadístic de la ciutat de Barcelona 2016, capítol Seguretat i protecció, apartat 4 Enquesta de victimització a Barcelona (PDF)

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Enquesta de victimització: presentació de resultats 2015 (PDF)

Anuari estadístic de la ciutat de Barcelona 2016, capítol Seguretat i protecció, apartat 4 Enquesta de victimització a Barcelona (PDF)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.