Saltar al contingut principal

ENQUESTA DE VIOLÈNCIA MASCLISTA

Codi: 07 01 05 PAAE: 2016 Tipus d'actuació: nova

Ressenya: Realització d'una enquesta dirigida a una mostra de la població de Catalunya de 16 anys i més per tal de conèixer la victimització per violència masclista sobre les dones de Catalunya en els àmbits de l'espai públic, les relacions properes (parelles, ex parelles i altres persones amb qui es conviu a la llar) i en l'àmbit laboral, així com els efectes de la violència sobre els fills i filles de dones que la pateixen i, per últim, les percepcions dels homes i les dones al voltant d'aquesta problemàtica.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Justícia, seguretat i eleccions

Nom: ESTADÍSTICA DE SEGURETAT PÚBLICA

Finalitat: Disposar d'informació sobre els fenòmens i els fets delictius coneguts, i mesurar les experiències de victimització, els sentiments d'inseguretat i la percepció dels ciutadans en matèria de seguretat i policia.

Organismes responsables: Departament d'Interior

Organismes col·laboradors: Ajuntament de Barcelona, Departament de Benestar Social i Família, Institut d'Estadística de Catalunya

Origen de la informació:

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta telefònica

Periodicitat: altres

Variables principals a investigar: índex global i per àmbits de victimització per violència masclista sobre les dones; percepcions d'homes i dones en aquest àmbit

Organismes difusors: Departament d'Interior

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: altres àmbits

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2016

Cost directe estimat: 157.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2016/070105

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme parcialment.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Índex global de violència masclista i pels àmbits següents: no parelles, ex parelles, parelles i durant la infància (abans dels 15 anys); efectes de la violència masclista sobre els fills de les dones que la pateixen; percepcions d'homes i dones sobre aquesta problemàtica.

Referència temporal de les dades: 2016

Desagregació territorial: altres àmbits

Resultats publicats:

La informació dels resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Dades sobre violència masclista (PDF)

Observacions:

El treball de camp estava previst dur-lo a terme a inicis de 2016, referit al 2015, però finalment es va efectuar al mes de novembre de 2016 referit a dades del mateix any. Està previst publicar els resultats durant el quart trimestre de 2017. S'hi podrà accedir a través de l'enllaç:

http://interior.gencat.cat/ca/el_departament/estadistiques_del_departament_d_interior/

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.