Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE SEGURETAT VIÀRIA

Codi: 07 02 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Elaboració de les estadístiques bàsiques sobre accidents de trànsit amb víctimes en vies urbanes i interurbanes a Catalunya i sobre el resultat de les proves d'alcoholèmia dutes a terme, a partir de dades facilitades per la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra i les policies locals de Catalunya.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Justícia, seguretat i eleccions

Nom: ESTADÍSTICA DE SEGURETAT VIÀRIA

Finalitat: Elaboració de les estadístiques bàsiques sobre accidents de trànsit amb víctimes en vies urbanes i interurbanes a Catalunya i sobre el resultat de les proves d'alcoholèmia i toxicològiques dutes a terme.

Organismes responsables: Departament d'Interior

Organismes col·laboradors: policies locals de Catalunya

Origen de la informació:

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre i característiques dels accidents amb víctimes a Catalunya, nombre de proves d'alcoholèmia realitzades per cada cos policial i resultats d'aquestes proves

Organismes difusors: Departament d'Interior

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal, comarcal

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2016

Cost directe estimat: 50.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/070201

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

La informació que es difon correspon al nombre i característiques dels accidents de trànsit a Catalunya, nombre de víctimes, evolució de l'accidentalitat, nombre de proves d'alcoholèmia realitzades per cada cos policial i resultats d'aquestes proves.

Referència temporal de les dades: 2015

Desagregació territorial: comarcal, zones (urbanes i interurbanes) i àmbits territorials

Resultats publicats:

Anuari estadístic d'accidents de trànsit a Catalunya 2015

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Anuari estadístic d'accidents de trànsit a Catalunya 2015 (PDF)

Observacions:

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.