Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE JUSTÍCIA JUVENIL

Codi: 07 05 01 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Explotació del nombre de persones ateses al llarg de l'any a Catalunya mitjançant els programes d'aplicació de la Llei orgànica 5/2000, de responsabilitat penal dels menors.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Justícia, seguretat i eleccions

Nom: ESTADÍSTICA DE JUSTÍCIA JUVENIL

Finalitat: Obtenció de les estadístiques bàsiques dels programes que duu a terme el Departament de Justícia amb els menors que els fiscals i els jutges de menors posen a la seva disposició i de les característiques bàsiques d'aquesta població.

Organismes responsables: Departament de Justícia

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: nombre de persones ateses segons edat, sexe, nacionalitat, classe d'ordres i mesures.

Organismes difusors: Departament de Justícia

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n i 4t trimestre del 2011

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/070501

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Nombre de persones ateses al llarg de l'any segons edat, sexe, nacionalitat, classe d'ordres i mesures.

Referència temporal de les dades: 2011

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Descriptors estadístics de Justícia Juvenil (Internet)

Butlletí d'Estadística Bàsica de Justícia Juvenil 2011 (Internet)

Memòria del Departament de Justícia 2011 (capítol de la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil) (Internet)

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat

Observacions:

La Memòria del Departament de Justícia 2011 es preveu que estigui disponible al web del Departament al llarg del proper mes de juny.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.