Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE JUSTÍCIA JUVENIL

Codi: 07 05 01 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Explotació del nombre de persones ateses al llarg de l'any a Catalunya mitjançant els programes d'aplicació de la Llei orgànica 5/2000, de responsabilitat penal dels menors.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Justícia, seguretat i eleccions

Nom: ESTADÍSTICA DE JUSTÍCIA JUVENIL

Finalitat: Obtenció de les estadístiques bàsiques dels programes que duu a terme el Departament de Justícia amb els menors que els fiscals i els jutges de menors posen a la seva disposició i de les característiques bàsiques d'aquesta població.

Organismes responsables: Departament de Justícia

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: nombre de persones ateses segons edat, sexe, nacionalitat, classe d'ordres i mesures.

Organismes difusors: Departament de Justícia

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n i 4t trimestre del 2012

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/070501

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Nombre de persones ateses segons edat, sexe, nacionalitat, classe d'ordres i mesures.

Referència temporal de les dades: 2012

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Justícia Juvenil 2012 (Internet)

La informació sobre resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Justícia Juvenil 2012

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.