Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

Codi: 07 06 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Explotació estadística de la informació de caràcter administratiu disponible al Departament de Justícia en relació amb l'àmbit de l'Administració de justícia.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Justícia, seguretat i eleccions

Nom: ESTADÍSTICA DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

Finalitat: Obtenció d'estadístiques sobre el nombre d'òrgans judicials, fiscalies i personal al servei de l'Administració de justícia, el moviment d'assumptes ingressats i resolts en les diverses jurisdiccions, la justícia gratuïta, les actuacions del servei d'assessorament tècnic en l'àmbit de la família, les interpretacions i les traduccions als òrgans segons els idiomes i obtenció d'indicadors sintètics de l'activitat judicial.

Organismes responsables: Departament de Justícia

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

  • Dades d'origen administratiu
    • Expedients de gestió d'assumptes per part dels òrgans judicials, dels recursos adscrits a l'Administració de justícia, de les subvencions als jutjats de pau, de les comissions d'assistència jurídica gratuïta, del seguiment i la posada en funcionament de nous òrgans judicials

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: òrgans judicials, personal de l'Administració de justícia segons característiques, jutjats de pau, assumptes ingressats i resolts en les diverses jurisdiccions, creació de nous òrgans judicials, justícia gratuïta

Organismes difusors: Departament de Justícia

Mitjà principal de difusió: document multicopiat, Internet

Nivell de desagregació territorial: provincial, altres àmbits

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre del 2015

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/070601

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Dades referides a òrgans judicials, personal de l'Administració de Justícia segons característiques, jutjats de pau, assumptes ingressats i resolts en les diverses jurisdiccions, creació de nous òrgans judicials, i justícia gratuïta. Aquesta informació es difon en diferents publicacions del Departament de Justícia, així com en l'apartat de "Justícia i seguretat ciutadana" de l'Anuari estadístic de Catalunya que publica l'Idescat.

Referència temporal: 2014

Desagregació territorial: Catalunya, demarcacions i partits judicials

Resultats publicats:

Estadístiques Administració de Justícia

Òrgans judicials. Justícia i seguretat ciutadana. Anuari Estadístic de Catalunya

La informació dels resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Estadístiques de l'administració de justícia 2014 (PDF)

Estadístiques de l'administració de justícia 2014 (XLS)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.