Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE FUNDACIONS I ASSOCIACIONS

Codi: 07 07 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Explotació de les dades d'inscripcions en els registres d'entitats que gestiona el Departament de Justícia.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Justícia, seguretat i eleccions

Nom: ESTADÍSTICA DE FUNDACIONS I ASSOCIACIONS

Finalitat: Obtenció d'estadístiques de l'evolució, la distribució i les finalitats de les entitats del tercer sector.

Organismes responsables: Departament de Justícia

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre d'entitats registrades, nombre d'altes, nombre de baixes

Organismes difusors: Departament de Justícia

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: Març del 2015

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/070701

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Indicadors principals vinculats a dret i entitats jurídiques, distribució d'entitats inscrites per demarcació territorial i tipologia d'activitat, sol·licituds més representatives segons tipologia d'entitat. Aquesta informació es difon en diferents publicacions del Departament de Justícia, i també en l'apartat de "Justícia i seguretat ciutadana" de l'Anuari estadístic de Catalunya que publica l'Idescat.

Referència temporal: 2014

Desagregació territorial: àmbits territorials i Catalunya

Resultats publicats:

Estadístiques de dret i entitats jurídiques

Associacions. Anuari Estadístic de Catalunya

Fundacions. Anuari Estadístic de Catalunya

Entitats jurídiques. Anuari Estadístic de Catalunya

La informació dels resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Estadístiques de dret i entitats jurídiques 2014 (PDF)

Estadístiques de dret i entitats jurídiques 2014 (XLS)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.