Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA ELECTORAL DEL MUNICIPI DE BARCELONA

Codi: 07 09 01 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Obtenció de l'estadística dels resultats electorals provisionals de la ciutat de Barcelona i estimació del nivell de participació, així com l'elaboració de sèries dels resultats electorals a partir del tractament estadístic de la informació subministrada pels organismes competents en l'àmbit electoral.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Justícia, seguretat i eleccions

Nom: ESTADÍSTICA ELECTORAL DEL MUNICIPI DE BARCELONA

Finalitat: Obtenció de l'estadística dels resultats electorals provisionals de la ciutat de Barcelona i estimació del nivell de participació, i també elaboració de sèries dels resultats electorals.

Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona

Organismes col·laboradors: Ministeri de l'Interior, Departament de Governació i Relacions Institucionals

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: quadriennal

Variables principals a investigar: nombre electors i vots per cada partit polític.

Organismes difusors: Ajuntament de Barcelona

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: secció censal

Referència temporal dels resultats: Convocatòria electoral

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4 setmanes

Cost directe estimat: 7.200 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/070901

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Resultats electorals i nivell de participació del municipi de Barcelona de les Eleccions autonòmiques.

Referència temporal de les dades: 2012

Desagregació territorial: districtes, barris, àrees estadístiques bàsiques i seccions censals

Resultats publicats:

Eleccions al Parlament de Catalunya 25 novembre 2012 (Internet)

Estadístiques temàtiques. Eleccions al Parlament de Catalunya 25 novembre 2012. Dossier de Barcelona (Internet i publicació impresa)

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Estadístiques temàtiques. Eleccions al Parlament de Catalunya 25 de novembre 2012. Dossier de Barcelona

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.