Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA D'ATENCIÓ A LA VÍCTIMA DEL DELICTE

Codi: 07 10 01 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: nova

Ressenya: Explotació de la informació de les dades disponibles en els expedients de les víctimes ateses per les oficines d'atenció a la víctima del delicte i d'altra documentació administrativa disponible al Departament de Justícia.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Justícia, seguretat i eleccions

Nom: ESTADÍSTICA D'ATENCIÓ A LA VÍCTIMA DEL DELICTE

Finalitat: Obtenció d'estadístiques bàsiques sobre persones ateses pels equips d'atenció a la víctima del delicte del Departament de Justícia segons sexe, edat, nacionalitat, tipologia del delicte i tipus d'actuació, per àmbits territorials.

Organismes responsables: Departament de Justícia

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'origen estadístic

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: persones ateses pels equips d'atenció a la víctima del delicte del Departament de Justícia segons sexe, edat, nacionalitat, tipologia del delicte i tipus d'actuació

Organismes difusors: Departament de Justícia

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: altres àmbits

Referència temporal dels resultats: 2010

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre del 2011

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/071001

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Estadístiques bàsiques sobre persones ateses pels equips d'atenció a la víctima del delicte del Departament de Justícia segons sexe, edat, nacionalitat, tipologia del delicte i tipus d'actuació, per àmbits territorials, a partir de la informació administrativa disponible.

Referència temporal: 2011

Desagregació territorial: serveis territorials, Catalunya

Resultats publicats:

Butlletí anual de descriptors estadístics de l'Oficina d'Atenció a la Víctima del Delicte 2011

Memòria del Departament de Justícia 2011 (capítol de la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil) (Internet)

Observacions:

La Memòria del Departament de Justícia 2011 es preveu que estigui disponible al web del Departament al llarg del proper mes de juny, així com el Butlletí anual de descriptors estadístics de l'Oficina d'Atenció a la Víctima del Delicte 2011

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.