Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE MEDIACIONS EN L'ÀMBIT DEL DRET PRIVAT

Codi: 07 11 01 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: nova

Ressenya: Explotació de les dades disponibles en el Centre de Mediació en l'àmbit del dret privat del Departament de Justícia.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Justícia, seguretat i eleccions

Nom: ESTADÍSTICA DE MEDIACIONS EN L'ÀMBIT DEL DRET PRIVAT

Finalitat: Obtenció d'estadístiques bàsiques sobre les sol·licituds de mediació familiar i comunitària, les mediacions finalitzades, les derivacions judicials i les mediacions d'àmbit judicial finalitzades, i sobre el nombre de mediadors, per àmbits territorials.

Organismes responsables: Departament de Justícia

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'origen estadístic

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre de sol·licituds de mediació familiar i comunitària, mediacions finalitzades, derivacions judicials, nombre de mediadors.

Organismes difusors: Departament de Justícia

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: altres àmbits

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre del 2012

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/071101

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Estadístiques bàsiques sobre sol·licituds de mediació familiar i comunitària, mediacions finalitzades, derivacions judicials i mediacions d'àmbit judicial finalitzades i nombre de mediadors, per àmbits territorials.

Referència temporal: 2012

Desagregació territorial: àmbits territorials i Catalunya

Resultats publicats:

Mediacions en l'àmbit del dret privat 2012 (Internet)

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Mediacions en l'àmbit del dret privat 2012

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.