Saltar al contingut principal

POBLACIÓ OCUPADA EN EL SECTOR TURÍSTIC

Codi: 08 01 05 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: en desenvolupament

Ressenya: Coneixement de la població ocupada en el sector turístic mitjançant una explotació específica de les estadístiques de força de treball.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Mercat de treball i relacions laborals

Nom: ESTADÍSTICA DE FORÇA DE TREBALL

Finalitat: Coneixement de la dimensió i la caracterització de la força de treball.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Empresa i Ocupació

Origen de la informació:

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: població ocupada, índexs de variació

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 4t trimestre del 2014, 1r, 2n i 3r trimestre del 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: 6 setmanes

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/080105

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

S'han publicat els resultats de la població ocupada en el sector turístic per sexe i situació professional. La font estadística de les dades és l'Enquesta de població activa (EPA) i es difonen dades a partir del primer trimestre del 2008, moment en què l'EPA aplica la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009).

Referència temporal de les dades: 4t trimestre del 2014 i 1r, 2n i 3r trimestre del 2015

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Població ocupada en el sector turístic

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2015