Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE FLUXOS DEL MERCAT DE TREBALL

Codi: 08 01 06 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Explotació estadística dels fitxers de fluxos de l'Enquesta de població activa per obtenir informació sobre els moviments que es produeixen entre els diferents estats del mercat de treball, és a dir, les permanències dels individus en les situacions d'ocupació, atur i inactivitat, i els trànsits d'entrada i sortida entre aquestes situacions. L'objectiu és ampliar la perspectiva sobre l'ocupació, la desocupació i la participació laboral de manera complementària a les estadístiques d'estocs.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Mercat de treball i relacions laborals

Nom: ESTADÍSTICA DE FORÇA DE TREBALL

Finalitat: Coneixement de la dimensió i la caracterització de la força de treball.

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Origen de la informació:

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: fluxos des de l'ocupació, des de l'atur i des de la inactivitat segons variables sociodemogràfiques i laborals

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: Trimestres del 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2 mesos

Cost directe estimat: 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/080106

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Explotació estadística dels fitxers de fluxos de l'Enquesta de població activa per obtenir informació sobre els moviments que es produeixen entre els diferents estats del mercat de treball, és a dir, les permanències dels individus en les situacions d'ocupació, atur i inactivitat, i els trànsits d'entrada i sortida entre aquestes situacions. L'objectiu és ampliar la perspectiva sobre l'ocupació, la desocupació i la participació laboral de manera complementària a les estadístiques d'estocs.

Referència temporal de les dades: trimestres del 2015

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Butlletí de fluxos del mercat de treball a Catalunya

Evolució dels fluxos del mercat de treball a Catalunya des de l'atur, l'ocupació i la inactivitat

La informació dels resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Butlletí de fluxos del mercat de treball a Catalunya. 1r trimestre 2015 (PDF)

Butlletí de fluxos del mercat de treball a Catalunya. 2n trimestre 2015 (PDF)

Butlletí de fluxos del mercat de treball a Catalunya. 3r trimestre 2015 (PDF)

Butlletí de fluxos del mercat de treball a Catalunya. 4t trimestre 2015 (PDF)

Evolució dels fluxos del mercat de treball a Catalunya des de l'atur (XLS)

Evolució dels fluxos del mercat de treball a Catalunya des de l'ocupació (XLS)

Evolució dels fluxos del mercat de treball a Catalunya des de la inactivitat (XLS)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.