Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA D'EXPEDIENTS DE REGULACIÓ D'OCUPACIÓ

Codi: 08 05 02 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Determinació del nombre de treballadors afectats per mesures de regulació d'ocupació a Catalunya i de les causes per les quals s'han presentat els expedients. La font bàsica d'informació és una fitxa estadística que s'omple per a cada expedient de regulació d'ocupació presentat i resolt, en primera instància, per l'autoritat laboral competent. Aquestes dades són depurades i tractades informàticament.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Mercat de treball i relacions laborals

Nom: ESTADÍSTICA DE RELACIONS LABORALS

Finalitat: Conèixer el nombre i les característiques de les negociacions col·lectives, de les conciliacions laborals, de les vagues i els tancaments patronals, dels accidents de treball i de les malalties professionals, dels expedients de regulació d'ocupació, de la sinistralitat laboral i d'altres aspectes associats a les relacions laborals.

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: Ministeri de Treball i Immigració

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: treballadors afectats, tipus d'expedients, efectes, mesures adoptades, activitat econòmica, àmbit territorial, causa, sexe, forma d'acabament, òrgan resolució.

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal, comarcal, provincial

Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 6 setmanes

Cost directe estimat: 15.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/080502

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Resum mensual, de l'acumulat de l'any i de l'acumulat dels darrers 12 mesos dels expedients acabats per mesures de regulació d'ocupació a Catalunya i dels treballadors afectats segons tipus (suspensió, reducció, extinció) i forma d'acabament (autoritzats, no autoritzats, desistits), per òrgan de resolució, i dels expedients autoritzats per mesures de regulació d'ocupació a Catalunya i dels treballadors afectats per sexe segons tipus, efecte, òrgan de resolució, causa al·legada, divisió econòmica i territori. També, actualització de la consulta interactiva de la web de l'Observatori d'Empresa i Ocupació que permet obtenir informació mensual, acumulada i anual des de l'any 1990 sobre els expedients de regulació d'ocupació, les persones treballadores afectades per aquests expedients, les hores de reducció de jornada, i els dies de suspensió d'ocupació segons diferents variables consultables a mida.

Referència temporal de les dades: 2012. A la base de dades es disposa d'informació des de 1986 fins a novembre de 2012.

Desagregació territorial: municipal, comarcal, provincial i Catalunya

Resultats publicats:

Informació estadística en matèria d'expedients de regulació d'ocupació (Internet)

Consulta interactiva de regulació d'ocupació (Internet)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.