Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE CONCILIACIONS LABORALS COL·LECTIVES

Codi: 08 05 05 PAAE: 2016 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Obtenció de la informació sobre les conciliacions col·lectives que tenen lloc en els serveis territorials del Departament. Aquests emplenen els fulls estadístics corresponents que són depurats i tractats informàticament.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Mercat de treball i relacions laborals

Nom: ESTADÍSTICA DE RELACIONS LABORALS

Finalitat: Conèixer el nombre i les característiques de les negociacions col·lectives, de les conciliacions laborals, de les vagues i els tancaments patronals, dels accidents de treball i de les malalties professionals, dels expedients de regulació d'ocupació, de la sinistralitat laboral i d'altres aspectes associats a les relacions laborals.

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: persona física, empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: conciliacions col·lectives, empreses afectades, treballadors afectats, àmbit territorial, resultat de la conciliació, activitat econòmica

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: provincial

Referència temporal dels resultats: 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: 5 setmanes

Cost directe estimat: 10.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2016/080505

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Resum mensual, de l'acumulat de l'any i de l'acumulat dels darrers 12 mesos de les conciliacions col·lectives dutes a terme a Catalunya, de les empreses afectades i dels treballadors afectats per resultat, demarcació territorial i activitat econòmica.

Referència temporal de les dades: 2016

Desagregació territorial: provincial i Catalunya

Resultats publicats:

Informació estadística en matèria de conciliacions individuals i col·lectives

La informació dels resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Estadística de conciliacions laborals. Dades de l'any 2016 (PDF)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.