Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE LA CONTRACTACIÓ LABORAL

Codi: 08 06 02 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Quantificar el nombre de contractes laborals registrats en els serveis públics d'ocupació de l'Estat amb lloc de treball a Catalunya i la tipologia de contractes fent una explotació estadística de la informació administrativa disponible.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Mercat de treball i relacions laborals

Nom: ESTADÍSTICA DE LA INTERMEDIACIÓ LABORAL

Finalitat: Conèixer el nombre i les característiques dels demandants d'ocupació, de les ofertes de treball gestionades, dels contractes de treball registrats, i també altres característiques de la intermediació laboral.

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: Servei Públic d'Ocupació Estatal

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: àmbit territorial, activitat econòmica, ocupació, tipus de contracte, sexe, edat, nivell formatiu, durada del contracte, grandària de l'empresa.

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal, comarcal, provincial

Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1 setmana

Cost directe estimat: 60.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/080602

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Informació mensual i acumulada per mesos sobre contractació laboral mostrada per web en diferents suports i també en format interactiu flash, recollida amb l'objectiu de quantificar el nombre de contractes laborals registrats als serveis públics d'ocupació, amb lloc de treball a Catalunya, conèixer la tipologia dels contractes que s'estan signant i mostrar com evolucionen. Es preveuen les variables: període, tipus de contracte, àmbit territorial, activitat econòmica, ocupació, nivell formatiu, sexe, edat del contractat, durada del contracte en el cas dels temporals, grandària de l'empresa, còpies bàsiques, indicador estranger i indicador ETT.

Referència temporal de les dades: 2012

Desagregació territorial: municipal, comarcal, provincial i Catalunya

Resultats publicats:

Contractació laboral (Internet)

Informació gràfica dinàmica (Internet)

Consulta interactiva de dades de contractació laboral (Internet)

Consulta interactiva de dades de contractació laboral d'estrangers (Internet)

Consulta interactiva de contractació laboral de les ETT (Internet)

Nota informativa. Contractació laboral (Internet)

Balanç de la contractació a Catalunya (Internet)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.