Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE LES OFERTES DE TREBALL REGISTRADES

Codi: 08 06 03 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Tractament estadístic de les dades de caràcter administratiu de les ofertes de llocs de treball a cobrir que l'empresa presenta, a fi de conèixer el nombre i les característiques dels llocs de treball oferts a Catalunya gestionats pels serveis públics d'ocupació, i al portal Feina Activa del Servei d'Ocupació de Catalunya.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Mercat de treball i relacions laborals

Nom: ESTADÍSTICA DE LA INTERMEDIACIÓ LABORAL

Finalitat: Conèixer el nombre i les característiques dels demandants d'ocupació, de les ofertes de treball gestionades, dels contractes de treball registrats, i també altres característiques de la intermediació laboral.

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: Servei Públic d'Ocupació Estatal

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: llocs de treball gestionats, àmbit territorial, ocupació, nivell professional, nivell formatiu, edat sol·licitada, activitat econòmica, dimensió de l'empresa, tipus de relació laboral, durada del contracte.

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal, provincial

Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2 setmanes

Cost directe estimat: 60.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/080603

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Resum mensual, de l'acumulat de l'any i de la mitjana dels darrers 12 mesos de les ofertes i dels llocs de treball oferts a Catalunya que presenten les empreses a intermediació, és a dir, registrades a les oficines dels serveis públics d'ocupació o publicades al portal d'Internet Feina Activa sigui quin sigui l'origen (Administració pública, oficines de treball, empreses, o agències privades). Informació estadística dels llocs de treball de les ofertes registrades a les oficines dels serveis públics d'ocupació i de les ofertes registrades per les empreses al portal d'Internet Feina Activa segons els requeriments de l'empresa i les característiques del lloc, i ocupacions o subcategories amb més llocs de treball oferts.

Referència temporal de les dades: 2012

Desagregació territorial: comarcal, provincial i Catalunya

Resultats publicats:

Informació estadística d'ofertes de llocs de treball (Internet)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.