Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DEL SUPORT A COOPERATIVES I SOCIETATS LABORALS

Codi: 08 08 04 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Explotació estadística dels arxius administratius disponibles per determinar la incidència dels ajuts i subvencions que es destinen a cooperatives i societats laborals en la creació, manteniment i promoció dels llocs de treball.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Mercat de treball i relacions laborals

Nom: ESTADÍSTICA DEL FOMENT DE L'OCUPACIÓ

Finalitat: Conèixer, entre altres, el nombre i les característiques de les diverses polítiques actives per al foment de l'ocupació que es programen.

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: tipus de subvenció, nombre, import, tipus d'entitat subvencionada, àmbit territorial.

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal

Referència temporal dels resultats: 2010

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2011

Cost directe estimat: 10.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/080804

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Explotació estadística de dades de subvencions per tipus de subvenció, nombre, import, tipus d'entitat subvencionada, àmbit territorial i comarca, per determinar la incidència dels ajuts i subvencions que es destinen a cooperatives i societats laborals en la creació, manteniment i promoció dels llocs de treball.

Referència temporal de les dades: 2010

Desagregació territorial: comarcal i Catalunya

Resultats publicats:

Informació Suport a cooperatives i societats laborals any 2010 (Internet)

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.