Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE SOCIETATS LABORALS

Codi: 08 09 02 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Explotació de dades bàsiques del Registre de societats laborals anònimes i limitades del Departament d'Empresa i Ocupació.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Mercat de treball i relacions laborals

Nom: ESTADÍSTICA DE L'ECONOMIA COOPERATIVA I SOCIAL

Finalitat: Explotació dels diferents registres administratius en les competències en matèria de cooperatives i societats laborals, per conèixer-ne, entre altres, el nombre i les característiques. Aquesta informació es pot completar amb operacions específiques d'enquesta directa.

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: societats laborals existents, societats laborals registrades, socis, àmbit territorial, activitat econòmica

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal, provincial

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: Juny del 2015

Cost directe estimat: 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/080902

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Explotació mensual de dades bàsiques del Registre de societats laborals anònimes i limitades del Departament.

Dades de societats laborals existents per àmbit territorial i sector d'activitat econòmica. Explotació anual de dades de societats laborals existents, societats laborals registrades i socis, per àmbit territorial, activitat econòmica i comarca.

Referència temporal de les dades: 2014 i 2015

Desagregació territorial: comarcal, provincial i Catalunya

Resultats publicats:

Societats laborals existents

Cooperatives, societats autònomes laborals i societats limitades laborals

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.