Saltar al contingut principal

ENQUESTA DE SALUT DE LA CIUTAT DE BARCELONA

Codi: 09 01 02 PAAE: 2016 Tipus d'actuació: nova

Ressenya: L'Agència de Salut Pública realitza l'enquesta de Salut de Barcelona (ESB) per obtenir informació de la població referent a fenòmens subjectius relacionats amb la salut, la salut mental, la utilització dels serveis sanitaris o la realització de pràctiques preventives. Es fa tenint en compte la de Catalunya, amb algun canvi al qüestionari.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Salut i serveis sanitaris

Nom: ESTADÍSTICA DE SALUT DE LA POBLACIÓ

Finalitat: Conèixer aspectes fonamentals de l'estat de salut de la població no institucionalitzada i de la utilització dels serveis sanitaris.

Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta presencial

Periodicitat: quinquennal

Variables principals a investigar: les dades sociodemogràfiques, la salut percebuda i els trastorns crònics, la salut mental, la utilització de serveis sanitaris, l'índex de massa corporal (IMC), el consum de tabac i alcohol, l'activitat física

Organismes difusors: Ajuntament de Barcelona, Agència de Salut Pública de Barcelona

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: districte, municipal

Referència temporal dels resultats: 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre 2017

Cost directe estimat: 198.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2016/090102

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme parcialment.

Observacions:

L'actuació estadística s'ha realitzat segon el previst amb alguna demora en el ritme d'execució, per això està previst que el treball de camp s'allargui un mes més del previst fins l'abril de 2017. A partir d'aquesta data es faran públics els resultats entre el segon i el tercer trimestre de 2017.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.