Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE MALALTIES DE DECLARACIÓ OBLIGATÒRIA

Codi: 09 03 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Tractament i anàlisi de les butlletes de les malalties de declaració obligatòria, tant les numèriques com les individualitzades. Les primeres es notifiquen setmanalment en forma de sumatori del nombre de casos per tipus de malaltia, setmana i centre declarant. Les segones es notifiquen el mateix dia en què es produeix la sospita del cas i, a diferència de les anteriors, proporcionen informació sobre les característiques del pacient.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Salut i serveis sanitaris

Nom: ESTADÍSTICA DE MALALTIES DE DECLARACIÓ OBLIGATÒRIA

Finalitat: Conèixer el nombre de casos per setmana i comarca de les malalties de declaració obligatòria. Les individualitzades proporcionen, a més, informació sobre les característiques del pacient.

Organismes responsables: Departament de Salut

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: malalties de declaració numèrica: nombre de casos, tipus de malaltia i centre declarant. Malalties de declaració individualitzada: nom, edat i sexe del pacient, tipus de malaltia, centre declarant, data d'inici dels símptomes i declaració per sospita o per confirmació

Organismes difusors: Departament de Salut

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal, provincial, Catalunya, altres àmbits

Referència temporal dels resultats: 2013

Disponibilitat dels resultats sintètics: Juny del 2015

Cost directe estimat: 41.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/090301

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Els resultants proporcionen coneixement sobre el comportament (evolució i tendència) de les malalties infeccioses (casos aïllats i brots epidèmics) subjectes a vigilància epidemiològica (taxes d'incidència).

Referència temporal de les dades: 2013

Desagregació territorial: Catalunya, provincial, comarcal i municipal. També regió sanitària, sector sanitari i àrea bàsica de salut.

Resultats publicats:

Resultats setmanals. Butlletí Epidemiològic de Catalunya (BEC) (PDF)

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Butlletí Epidemiològic de Catalunya (BEC) (PDF)

Observacions:

La informació disponible no publicada es pot sol·licitar a la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.