Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DEL MONITORATGE CLÍNIC, DIAGNÒSTIC I TERAPÈUTIC DEL VIH I LES ITS

Codi: 09 07 03 PAAE: 2013 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Obtenció de les estadístiques de les proves diagnòstiques realitzades per la infecció del VIH/ITS i dels tractaments prescrits, mitjançant la recepció, tractament i anàlisi de les butlletes de notificació d'activitat diagnòstica dels laboratoris i estudis de seguiment clinicoepidemiològics per als tractaments.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Salut i serveis sanitaris

Nom: ESTADÍSTICA DE LA SIDA I LA INFECCIÓ PEL VIH

Finalitat: Obtenció de les estadístiques bàsiques sobre els casos de malalts de sida i l'evolució de la prevalença de la infecció pel virus de la immunodeficiència humana (VIH), i també aspectes microbiològics, clínics, de conducta i de prevenció relacionats amb la infecció i la malaltia.

Organismes responsables: Departament de Salut

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'origen administratiu, dades d'origen estadístic

Informant inicial: establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu, altres

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: edat i sexe del pacient, tipus de malaltia, estadi de la malaltia, factors socials i de risc de transmissió, dades de tractament, dades clíniques, dades de laboratori, dades del notificant

Organismes difusors: Departament de Salut

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2013

Cost directe estimat: 175.400 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2013/090703

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme parcialment.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Els resultats proporcionen informació sobre les característiques epidemiològiques de les persones que acudeixen voluntàriament a realitzar-se la prova de detecció del VIH, tant en el medi sanitari com comunitari, així com de l'evolució clínica dels pacients VIH+ que es controlen als hospitals de Catalunya.

Referència temporal de les dades: 2012

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Canal salut

Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS i sida de Catalunya (CEEISCAT)

Observatori de Salut de Catalunya. VIH, sida i infeccions de transmissió sexual

Observacions:

Aquest projecte forma part del Sistema Integrat de Vigilància Epidemiològica del VIH/ITS de Catalunya (SIVES). La darrera informació disponible a l'informe SIVES, de publicació biennal, fa referència a l'any 2011. No obstant això, s'han realitzat publicacions específiques al web de Canal Salut on es pot consultar una selecció dels resultats d'aquesta actuació estadística. La resta d'informació corresponent a l'any 2012 es pot sol·licitar al CEEISCAT.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.