Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA D'INTERRUPCIONS VOLUNTÀRIES D'EMBARÀS

Codi: 09 08 02 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Obtenció de les estadístiques bàsiques sobre les interrupcions voluntàries de l'embaràs realitzades a Catalunya a partir de la informació proporcionada pels centres sanitaris autoritzats.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Salut i serveis sanitaris

Nom: ESTADÍSTICA D'ATENCIÓ SANITÀRIA A LES DONES

Finalitat: Obtenció de les estadístiques bàsiques sobre alguns processos sanitaris que afecten específicament les dones, com les tècniques de reproducció humana assistida i la interrupció voluntària de l'embaràs.

Organismes responsables: Departament de Salut

Organismes col·laboradors: Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat

Origen de la informació:

Informant inicial: establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta per Internet

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: dades sociodemogràfiques de les dones i característiques de l'avortament

Organismes difusors: Departament de Salut

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal, Catalunya, altres àmbits

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: Setembre del 2015

Cost directe estimat: 60.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/090802

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Els resultats proporcionen informació sobre l'evolució de les interrupcions voluntàries de l'embaràs (IVE) realitzades a Catalunya. Es descriuen les característiques sociodemogràfiques de les dones que han avortat a Catalunya, com l'edat, el país de residència i de naixement, els seus antecedents obstètrics i les característiques de les IVE (setmanes de gestació, motius, lloc de realització). Les dades permeten realitzar comparatives amb altres comunitats autònomes i l'obtenció d'indicadors de resultats, com la taxa i la raó d'IVE.

Referència temporal de les dades: 2014

Desagregació territorial: Catalunya, regions sanitàries i comarcal

Resultats publicats:

Departament de Salut. La interrupció voluntària de l'embaràs a Catalunya, 2014 (PDF)

Observatori de Salut de Catalunya. Interrupcions voluntàries de l'embaràs

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Departament de Salut. La interrupció voluntària de l'embaràs a Catalunya, 2014 (PDF)

Observacions:

La informació disponible no publicada es pot sol·licitar al Servei d'Informació i Estudis de la Direcció General de Planificació i Recerca en Salut del Departament de Salut.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.