Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA D'INCIDÈNCIA DEL CÀNCER A LA REGIÓ SANITÀRIA GIRONA

Codi: 09 09 02 PAAE: 2013 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Recollida de la informació dels casos de càncer; càlcul de la incidència, mortalitat, supervivència i prevalença i difusió dels resultats sobre la magnitud d'aquesta malaltia a la demarcació de Girona.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Salut i serveis sanitaris

Nom: ESTADÍSTICA DEL CÀNCER

Finalitat: Recollida sistemàtica i continuada de la informació sobre els casos de càncer a Catalunya i anàlisi de la incidència, la supervivència i la prevalença del càncer a Catalunya.

Organismes responsables: Departament de Salut

Organismes col·laboradors: Fundació Lliga per a la Investigació i Prevenció del Càncer (FUNCA), Institut Català d'Oncologia

Origen de la informació: dades d'origen administratiu, dades d'origen estadístic

Informant inicial: establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu, altres

Periodicitat: biennal

Variables principals a investigar: data d'incidència, tipus, histologia i estadificació de la neoplàsia maligna, sexe i edat. Supervivència a cinc anys (observada i relativa)

Organismes difusors: Institut Català d'Oncologia, Departament de Salut

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: altres àmbits

Referència temporal dels resultats: 2009

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2013

Cost directe estimat: 150.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2013/090902

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme parcialment.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Incidència i supervivència de càncer segons el gènere, edat i tipus tumoral a la Regió Sanitària Girona, realitzat per la Unitat d'Epidemiologia i Registre de Càncer de Girona.

Referència temporal: 2009

Resultats publicats:

Unitat d'Epidemiologia i Registre de Càncer de Girona

Observacions:

Els resultats d'aquesta actuació estadística no estan actualitzats a la pàgina web, però es poden sol·licitar per correu electrònic a l'adreça: rcgirona@icogirona.scs.es

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.