Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA D'INCIDÈNCIA DEL CÀNCER DE LA DEMARCACIÓ DE TARRAGONA

Codi: 09 09 03 PAAE: 2013 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Recollida de la informació dels casos de càncer; càlcul de la incidència, la mortalitat, la supervivència i la prevalença, i difusió dels resultats sobre la magnitud d'aquesta malaltia a la demarcació de Tarragona.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Salut i serveis sanitaris

Nom: ESTADÍSTICA DEL CÀNCER

Finalitat: Recollida sistemàtica i continuada de la informació sobre els casos de càncer a Catalunya i anàlisi de la incidència, la supervivència i la prevalença del càncer a Catalunya.

Organismes responsables: Fundació Lliga per a la Investigació i Prevenció del Càncer (FUNCA)

Organismes col·laboradors: Departament de Salut

Origen de la informació: dades d'origen administratiu, dades d'origen estadístic

Informant inicial: establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: incidència, mortalitat, supervivència i prevalença per sexe, edat i tipus tumoral

Organismes difusors: Fundació Lliga per a la Investigació i Prevenció del Càncer (FUNCA)

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal, provincial

Referència temporal dels resultats: 2009

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2013

Cost directe estimat: 179.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2013/090903

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme parcialment.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Incidència, mortalitat i prevalença de càncer per sexe, edat i tipus tumoral de la demarcació de Tarragona, les regions sanitàries Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre i les comarques abastades per aquestes regions sanitàries.

Referència temporal: 2009

Resultats publicats:

Fundació Lliga per a la Investigació i Prevenció del Càncer (FUNCA)

Observacions:

Els resultats d'aquesta actuació estadística no estan actualitzats a la pàgina web, però es poden sol·licitar a la FUNCA: https://funca.cat/contacte

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.