Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DEL REGISTRE DE DIABETIS TIPUS I

Codi: 09 10 03 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Obtenció de les estadístiques bàsiques de la diabetis tipus I a Catalunya en la població catalana de 0 a 29 anys, fent un tractament estadístic de dades disponibles.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Salut i serveis sanitaris

Nom: ESTADÍSTICA D'ACTIVITAT ASSISTENCIAL PER PROBLEMES DE SALUT ESPECÍFICS I VACUNACIONS

Finalitat: Obtenció de les estadístiques bàsiques sobre la prevalença, la incidència i les activitats sanitàries per problemes de salut específics, com ara malalties renals, diabetis tipus I i trasplantaments que es fan a Catalunya, i també sobre els programes de vacunació.

Organismes responsables: Departament de Salut

Organismes col·laboradors: Associació de Diabètics de Catalunya, hospitals de la xarxa pública i privada de Catalunya

Origen de la informació: dades d'origen estadístic basades en un acte administratiu, dades d'origen administratiu

Informant inicial: establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: bimestral

Variables principals a investigar: dades clíniques relacionades amb la malaltia

Organismes difusors: Departament de Salut

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal

Referència temporal dels resultats: 2010

Disponibilitat dels resultats sintètics: Immediata

Cost directe estimat: 58.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/091003

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Casos recollits de diabetis mellitus tipus 1 entre la població de 0 a 40 anys en el moment del diagnòstic. Per cada cas declarat s'obté informació sobre el sexe, població de residència, edat en el moment del diagnòstic, data d'administració de la primera dosi d'insulina, durada de la simptomatologia prèvia, hospitalització en el moment del diagnòstic, glucèmia i cetonúria també en el moment del diagnòstic, els antecedents familiars de diabetis i la durada de la lactància materna. Les dades es difonen per mitjà del Butlletí epidemiològic de Catalunya (BEC).

Referència temporal de les dades: 1987-2010

Desagregació territorial: Catalunya, regions sanitàries

Resultats publicats:

Butlletí epidemiològic de Catalunya (Internet)

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.