Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE FARMÀCIA

Codi: 09 11 01 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Obtenció de les estadístiques sobre els centres farmacèutics autoritzats a Catalunya (oficines de farmàcia, serveis de farmàcia hospitalària, farmacioles rurals i centres distribuïdors farmacèutics) a partir de l'explotació de les dades administratives disponibles.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Salut i serveis sanitaris

Nom: ESTADÍSTICA DE FARMÀCIA

Finalitat: Obtenció de les estadístiques sobre els centres farmacèutics autoritzats a Catalunya (oficines de farmàcia, serveis de farmàcia hospitalària, farmacioles rurals i centres distribuïdors farmacèutics).

Organismes responsables: Departament de Salut

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: dades d'identificació, tècnics responsables (titulars, substituts, adjunts, regents), expedients sancionadors, requeriments, trasllat de centres.

Organismes difusors: Departament de Salut

Mitjà principal de difusió: publicació impresa

Nivell de desagregació territorial: altres àmbits

Referència temporal dels resultats: 2010

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2011

Cost directe estimat: 28.800 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/091101

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Directori de centres farmacèutics (oficines de farmàcia, serveis de farmàcia hospitalària, serveis de farmàcia d'atenció primària, farmacioles), on figura el nom del centre, l'adreça, el municipi i l'àrea bàsica de salut).

Referència temporal de les dades: actualització permanent

Desagregació territorial: Catalunya, regió sanitària, àrea bàsica de salut, província, comarca i municipi

Resultats publicats:

Directori de centres farmacèutics (Internet)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.