Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA SOBRE LA SIDA I INFECCIÓ PEL VIH A LA CIUTAT DE BARCELONA

Codi: 09 14 04 PAAE: 2016 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: L'Agència de Salut Pública de Barcelona obté les estadístiques bàsiques sobre els casos de sida i sobre l'evolució de la prevalença de la infecció pel VIH així com aspectes microbiològics, clínics, conductes i de prevenció relacionats.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Salut i serveis sanitaris

Nom: ESTADÍSTICA DE LES CAUSES DE MORBIDITAT I MORT DEL MUNICIPI DE BARCELONA

Finalitat: Elaboració de les estadístiques de les causes de mort i de morbiditat del municipi de Barcelona.

Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona

Organismes col·laboradors: Departament de Salut

Origen de la informació:

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: nombre de morts de la sida, distribució de grups de transmissió per districte, sexe i edat, evolució dels casos de sida

Organismes difusors: Ajuntament de Barcelona, Agència de Salut Pública de Barcelona

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2016

Cost directe estimat: 38.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2016/091404

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme parcialment.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Dades estadístiques sobre casos de malaltia de sida i evolució de la prevalença de la infecció, per sexe i edat

Referència temporal de les dades: 2015

Desagregació territorial: municipal, districtes, barris i ABS

Resultats publicats:

Vigilància i control de la sida/VIH i l'hepatitis

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

SIDA a Barcelona. Número 96 (PDF)

Observacions:

Hi ha un retard en la publicació degut a limitacions en recursos humans.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.