Saltar al contingut principal

INDICADORS DEL SISTEMA DE SALUT

Codi: 09 15 01 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: nova

Ressenya: Publicació dels primers resultats i validació del projecte tècnic i posterior elaboració i manteniment d'un sistema d'indicadors que permeti, a partir d'informació d'origen estadístic i administratiu disponible en l'àmbit del Departament de Salut, fer un seguiment sobre aspectes que condicionen la salut de la població, així com la incidència de diverses malalties, l'activitat hospitalària i altres recursos sanitaris.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Salut i serveis sanitaris

Nom: INDICADORS DE SALUT

Finalitat: Elaboració i manteniment d'un sistema d'indicadors que permeti fer un seguiment dels aspectes que condicionen la salut de la població, i també de la incidència de diverses malalties, de l'activitat hospitalària i d'altres recursos sanitaris.

Organismes responsables: Departament de Salut

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'origen administratiu, recopilació de dades, dades d'origen estadístic

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: indicadors d'atenció primària, hospitalària i urgent; indicadors de control de l'estat de salut; indicadors de satisfacció i d'eficiència en l'atenció; indicadors de recursos professionals i d'infraestructures. Indicadors de qualitat.

Organismes difusors: Departament de Salut

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal, provincial, Catalunya, altres àmbits

Referència temporal dels resultats: Anys diversos

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r semestre del 2011

Cost directe estimat: 48.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/091501

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme parcialment.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Conjunt d'indicadors per al seguiment dels aspectes fonamentals relacionats amb la salut de la població de Catalunya. Els indicadors avaluen els principals factors determinants de la salut, la incidència i prevalença dels problemes de salut que es consideren prioritaris per la seva freqüència i/o gravetat, la dotació de recursos per a la prestació de serveis sanitaris i el volum i composició de l'activitat de les principals línies d'atenció i polítiques que es duen a terme des de les organitzacions amb competències en l'àmbit de la salut.

L'actuació preveu la construcció d'un repositori d'indicadors que serà consultable en el web de l'Observatori del Sistema de Salut de Catalunya.

Observacions:

Al llarg de l'any 2011 s'ha validat el projecte tècnic i es preveu disposar d'una primera versió d'indicadors en el quart trimestre del 2012.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.