Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DELS CENTRES INTEGRATS A LA XARXA D'ATENCIÓ A LES DROGODEPENDÈNCIES

Codi: 09 16 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Recollida, validació, tractament estadístic i difusió de dades sobre activitat assistencial dels centres integrats a la Xarxa d'Atenció a les Drogodependències, característiques de la població atesa i recursos dels centres. Aquest conjunt d'indicadors dóna lloc al sistema d'informació sobre drogodependències.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Salut i serveis sanitaris

Nom: ESTADÍSTICA DE L'ACTIVITAT ASSISTENCIAL PER PROBLEMES DE SALUT RELATIUS A LES DROGODEPENDÈNCIES I LES ADDICCIONS

Finalitat: Obtenció de les estadístiques bàsiques sobre atenció sanitària per problemes de drogues.

Organismes responsables: Departament de Salut

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: localització del centre, dades econòmiques i de personal, activitat assistencial realitzada, dades sociodemogràfiques i clíniques relatives a les persones ateses

Organismes difusors: Departament de Salut

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal, altres àmbits

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: Desembre del 2015

Cost directe estimat: 60.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/091601

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Els resultats proporcionen informació sobre l'activitat assistencial dels centres de la Xarxa d'Atenció a les Drogodependències de la Generalitat de Catalunya (admissions a tractament ambulatori per abús o dependència de les drogues, activitat mensual dels centres, altes en unitats hospitalàries de desintoxicació, persones en tractament amb agonistes opiacis).

Referència temporal de les dades: 2014

Desagregació territorial: Catalunya, regions sanitàries i municipal

Resultats publicats:

Observació de l'evolució de les drogodependències a Catalunya. Canal Salut. Drogues

Consum d'alcohol i altres drogues. Observatori del Sistema de Salut de Catalunya

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Sistema d'informació sobre drogodependències a Catalunya 2014 (PDF)

Observacions:

La informació disponible no publicada es pot sol·licitar a la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.