Saltar al contingut principal

ENQUESTA D'USOS LINGÜÍSTICS A INSTITUCIONS PÚBLIQUES

Codi: 10 03 01 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: en desenvolupament

Ressenya: Realització d'una enquesta a l'àmbit dels serveis públics entesos com uns serveis prestats de forma regular i contínua per l'Administració, directament o mitjançant concessionari, per satisfer les necessitats generals públiques. Enguany es farà una selecció dels àmbits amb més repercussió pública i lingüística.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Educació, cultura i lleure

Nom: ESTADÍSTICA DELS USOS LINGÜÍSTICS EN INSTITUCIONS I EMPRESES

Finalitat: Coneixement dels criteris lingüístics i dels usos globals del català i altres llengües oficials i no oficials a Catalunya en els diversos àmbits institucionals i empresarials.

Organismes responsables: Departament de Cultura

Organismes col·laboradors: Institut d'Estadística de Catalunya

Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia

Informant inicial: administracions públiques, altres organismes o institucions, empreses públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta presencial, enquesta telefònica

Periodicitat: quinquennal

Variables principals a investigar: usos lingüístics en rètols, publicitat, documentació i comunicació internes i externes, perfils lingüístics del personal i actituds lingüístiques.

Organismes difusors: Departament de Cultura

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: àmbits del Pla territorial, Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r semestre del 2013

Cost directe estimat: 40.500 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/100301

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística no s'ha dut a terme.

Observacions:

Per motius econòmics no s'ha dut a terme aquesta estadística.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.