Saltar al contingut principal

SÈRIES ESTADÍSTIQUES EDUCATIVES

Codi: 10 07 01 PAAE: 2013 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Sistematització i homogeneïtzació de les variables principals de l'estadística dels centres, de l'alumnat i del professorat, per tal de conèixer-ne l'evolució.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Educació, cultura i lleure

Nom: SÈRIES ESTADÍSTIQUES EDUCATIVES

Finalitat: Conèixer l'evolució de les variables principals de l'estadística de l'educació infantil i primària, l'estadística de l'educació secundària i l'estadística de l'educació especial.

Organismes responsables: Departament d'Ensenyament

Organismes col·laboradors: Ministeri d'Educació

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: —

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: centres, alumnes i professors

Organismes difusors: Departament d'Ensenyament

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2013

Cost directe estimat: 7.500 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2013/100701

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Les dades fan referència a centres, alumnes i professors de tots els nivells educatius (ensenyaments de règim general i ensenyaments de règim especial) per sectors (públic i privat).

Referència temporal de les dades: pel que fa a l'ensenyament de règim general, curs 1976-1977 fins al curs 2012-2013; en relació amb l'ensenyament de règim especial, curs 2001-2002 fins al curs 2012-2013; i amb relació a la formació de persones adultes, curs 2008-2009 fins al curs 2012-2013.

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Sèries estadístiques educatives

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.