Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE CINEMA

Codi: 10 15 01 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Obtenció de l'estadística de cinema, sector exhibició, a partir de la informació de caràcter administratiu disponible en el Departament de Cultura. Aquesta informació és validada i informatitzada per tal de fer-ne el tractament estadístic.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Educació, cultura i lleure

Nom: ESTADÍSTICA DEL CINEMA

Finalitat: Coneixement de les dades relatives a l'activitat, el personal i el pressupost del sector de la producció, la distribució i l'exhibició cinematogràfica a Catalunya.

Organismes responsables: Departament de Cultura

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre i aforament de les sales de cinema, llengua i nacionalitat de la pel·lícula, espectadors i recaptació.

Organismes difusors: Departament de Cultura

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal

Referència temporal dels resultats: 2010

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2011

Cost directe estimat: 8.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/101501

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Les dades que es difonen corresponen als llargmetratges produïts i coproduïts per productores catalanes, nombre de pantalles i sales de cinema en actiu, així com el nombre de sessions, aforament, espectadors i recaptació. Aquestes últimes dades presenten també la seva desagregació corresponent per a les pel·lícules en llengua catalana. Les dades es difonen en l'apartat Cinema de les Estadístiques culturals de Catalunya.

Referència temporal de les dades: 2010

Desagregació territorial: comarcal

Resultats publicats:

Estadístiques culturals de Catalunya (Internet)

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.