Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE L'ENSENYAMENT I LA FORMACIÓ EN CULTURA

Codi: 10 21 01 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: en desenvolupament

Ressenya: Recopilació, sistematització i explotació de les dades estadístiques i administratives disponibles sobre ensenyament i formació en cultura.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Educació, cultura i lleure

Nom: ESTADÍSTICA DE L'ENSENYAMENT I LA FORMACIÓ EN CULTURA

Finalitat: Coneixement de les dades relatives a l'activitat, el personal i el pressupost dels centres d'ensenyament i formació en cultura.

Organismes responsables: Departament de Cultura

Organismes col·laboradors: Departament d'Ensenyament

Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: administracions públiques, altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document estadístic

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre de centres, nombre d'alumnes i nombre de professors.

Organismes difusors: Departament de Cultura

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal

Referència temporal dels resultats: 2010

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2011

Cost directe estimat: 10.300 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/102101

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística no s'ha dut a terme.

Observacions:

L'any 2010 es va realitzar el treball de camp corresponent a escoles de música, escoles de dansa i centres d'ensenyament universitari en cultura i comunicació. L'any 2011 estava prevista la difusió de la informació en un suport informàtic d'accés i consulta fàcils per al públic. Per motius econòmics aquest projecte està aturat.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.