Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE L'ESPORT

Codi: 10 24 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Obtenció de les dades estadístiques bàsiques de l'esport a Catalunya a partir de l'explotació de les dades de caràcter administratiu disponibles a la Secretaria General de l'Esport.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Educació, cultura i lleure

Nom: ESTADÍSTICA DE L'ESPORT

Finalitat: Sistematització de les dades estadístiques bàsiques de l'esport a Catalunya, incloent-hi informació sobre entitats esportives, federacions, participació i altres dades d'interès.

Organismes responsables: Departament de la Presidència

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

  • Dades d'origen administratiu
    • Dades de la Unió de Consells Esportius de Catalunya; dades de les federacions esportives catalanes; cens d'equipaments esportius de Catalunya

Informant inicial: altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: entitats esportives, federacions, participació en jocs esportius segons categories i modalitats, espais esportius per tipologia

Organismes difusors: Departament de la Presidència

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal, Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre del 2015

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/102401

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

La informació que es difon correspon a espais esportius per tipus, clubs i llicències per a federacions esportives, i participants en els Jocs Esportius Escolars per esport i sexe. Les dades es poden consultar a l'apartat "Esports" del capítol "Cultura, lleure i llengua" de l'Anuari estadístic de Catalunya que publica l'Idescat.

Referència temporal de les dades: 2015 i curs 2014-2015

Desagregació territorial: comarcal i Catalunya

Resultats publicats:

Anuari estadístic de Catalunya. Cultura, lleure i llengua. Esports.

Observacions:

No es disposa de dades de participació del Consell Esportiu del Priorat als Jocs Esportius Escolars.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.