Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DEL JOC

Codi: 10 26 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Obtenció de les dades bàsiques del joc privat a Catalunya de sales de bingo, casinos, màquines recreatives i d'atzar, rifes, quines, tómboles i combinacions aleatòries, així com de les principals variables relatives a les loteries catalanes que gestiona l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Educació, cultura i lleure

Nom: ESTADÍSTICA DEL JOC

Finalitat: Obtenció de les dades bàsiques del joc a Catalunya, tant del volum d'activitat i de les dades d'origen administratiu sobre els tràmits de regulació i control del joc privat, com de les principals variables relatives a les loteries catalanes que gestiona l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes.

Organismes responsables: Departament d'Economia i Coneixement

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: persona física, empresa, establiment, administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: dades relatives al volum d'activitat, al nombre d'autoritzacions, a les actuacions de gestió, regulació i control, a les prohibicions d'accedir a establiments de joc i als expedients informatius i sancionadors del joc privat a Catalunya. També s'obtenen dades sobre la xarxa de punts de venda, el nombre de sorteigs celebrats, la recaptació obtinguda, els premis repartits per tipologia de jocs de loteria i els beneficis de les loteries catalanes destinats a accions socials

Organismes difusors: Departament d'Economia i Coneixement

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: altres àmbits

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: Juny del 2016

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/102601

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Les dades que es difonen corresponen al volum d'activitat, dades administratives sobre tràmits de regulació i control del joc privat, i principals variables relatives a les loteries catalanes que gestiona l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes.

Referència temporal de les dades: 2014

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Memòria de la Direcció General de Tributs i Joc

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Memòria del Departament d'Economia i Coneixement 2014 (PDF)

Observacions:

Les dades de l'any 2015 estaran disponibles durant el 1r semestre del 2016.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.