Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DEL TERCER SECTOR CULTURAL

Codi: 10 27 01 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: nova

Ressenya: Realització d'una enquesta dirigida a les entitats culturals per tal de conèixer les dades relatives al nombre, l'activitat, el personal i el pressupost de les entitats del tercer sector cultural de Catalunya. Obtenció dels resultats bàsics definits en el pla de tabulació corresponent a les associacions i sistematització de la informació en una base de dades que faciliti l'obtenció de resultats específics. Desenvolupaments tecnològics i metodològics que permetin la recollida de la informació mitjançant la combinació entre l'enquestació postal i Internet.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Educació, cultura i lleure

Nom: ESTADÍSTICA DEL TERCER SECTOR CULTURAL

Finalitat: Coneixement del nombre i de l'activitat, el personal i el pressupost de les entitats del tercer sector cultural a Catalunya.

Organismes responsables: Departament de Cultura

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia

Informant inicial: altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta per Internet

Periodicitat: a definir

Variables principals a investigar: nombre, tipologia, activitat, personal i pressupost

Organismes difusors: Departament de Cultura

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2013

Cost directe estimat: 45.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/102701

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Per tercer sector s'entén el conjunt d'entitats que desenvolupen activitats socials i sense ànim de lucre, i que no formen part del sector públic. La informació disponible fa referència a àmbits d'actuació territorial i cultural, activitat, participació, equipaments, personal i pressupost.

Referència temporal de les dades: 2011

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Estadística per àmbits culturals. Estadística del tercer sector cultural (Internet)

Observacions:

D'acord amb les previsions, els resultats estadístics corresponents a l'any 2011 estaran disponibles al quart trimestre del 2013.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.