Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DEL TERCER SECTOR CULTURAL

Codi: 10 27 01 PAAE: 2016 Tipus d'actuació: nova

Ressenya: Treball de camp per conèixer el nombre d'assistents a un esdeveniment de cultura popular i tradicional a Catalunya a través de diversos mètodes d'estimació i enquestes a aquests assistents per saber la seva pauta de comportament, consum i despesa amb l'objectiu de calcular l'impacte econòmic de l'esdeveniment. Aquesta informació és validada i informatitzada per fer-ne el tractament estadístic i l'explotació de les dades obtingudes.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Educació, cultura i lleure

Nom: ESTADÍSTICA DEL TERCER SECTOR CULTURAL

Finalitat: Coneixement del nombre i de l'activitat, el personal i el pressupost de les entitats del tercer sector cultural a Catalunya.

Organismes responsables: Departament de Cultura

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta presencial, transcripció de document estadístic

Periodicitat: —

Variables principals a investigar: personal, participants, pressupost

Organismes difusors: Departament de Cultura

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2016

Cost directe estimat: 10.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2016/102701

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Les dades que es difonen fan referència a entitats sense ànim de lucre que tenen com a objecte principal d'actuació algun àmbit cultural, per tal de conèixer, dimensionar i mesurar l'impacte social i econòmic del tercer sector cultural a Catalunya.

Referència temporal de les dades: 2015

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Cultura popular. Dades Culturals del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.