Saltar al contingut principal

ENQUESTA A LA JOVENTUT DE CATALUNYA

Codi: 11 04 02 PAAE: 2016 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Realització dels treballs preparatoris per a la realització del treball de camp de l'Enquesta a la joventut de Catalunya corresponent a l'any 2017: disseny i extracció de la mostra, redacció i revisió del qüestionari, licitació i contractació del treball de camp, preparació del treball de camp. L'Enquesta a la joventut de Catalunya és una estadística oficial centrada a analitzar les condicions de vida de les persones de 15 a 34 anys residents a Catalunya, especialment en relació amb les seves trajectòries educatives, laborals, domiciliàries i familiars.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Anàlisi social

Nom: ESTADÍSTICA DE LA JOVENTUT

Finalitat: Obtenció d'informació regular per conèixer les diverses dimensions que afecten la vida de la joventut catalana i estructuració d'un sistema d'informació basat en indicadors que permetin fer visible la situació social de la joventut.

Organismes responsables: Departament de Benestar Social i Família

Organismes col·laboradors: Institut d'Estadística de Catalunya

Origen de la informació:

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta presencial

Periodicitat: quinquennal

Variables principals a investigar: multitemàtiques

Organismes difusors: Departament de Benestar Social i Família, Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2017

Disponibilitat dels resultats sintètics: Desembre del 2018

Cost directe estimat: 10.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2016/110402

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

S'han fet els treballs preparatoris per a la realització del treball de camp de l'Enquesta a la joventut de Catalunya 2017: disseny i extracció de la mostra, redacció i revisió del qüestionari, licitació i contractació del treball de camp i preparació del treball de camp.

Referència temporal de les dades: 2017

Desagregació territorial: àmbits del Pla territorial

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.